dnes je 21.4.2024

Input:

Životné minimum od 1. 7. 2017 a jeho vplyv na vybrané daňové veličiny

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.13.1.1 Životné minimum od 1. 7. 2017 a jeho vplyv na vybrané daňové veličiny

Ing. Viera Mezeiová

Čo je životné minimum

Podľa § 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. (ZŽM), životné minimum (ŽM) je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov občana, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Možno povedať, že je to akási minimálna suma na prežitie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSV a R SR) jeho výšku postupne mení k 1. júlu bežného kalendárneho roku na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. MPSV a R SR pritom vychádza z údajov Štatistického úradu SR. (Podľa §5 ods. 4 ZŽM nízkopríjmové domácnosti podľa cit. zákona sú tie domácnosti, ktorých príjmy neprevyšujú hornú hranicu príjmu prvých 20%