dnes je 8.6.2023

Input:

Živnostník a inkaso hotovosti

14.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.1.4 Živnostník a inkaso hotovosti

Ing. Ján Mintál

Zákonom č. 457/2021 Z. z., ktorým sa menil zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v z. n. p. sa s účinnosťou od 1.7.2022 zaviedlo zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 centových mincí. Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. To znamená, že ak je cena hradená v

Najnovšie články
viac článkov