dnes je 30.5.2024

Input:

Živnostenský register v roku 2019

16.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.2 Živnostenský register v roku 2019

Mgr. Jana Takáčová

Základným právnym predpisom, ktorý komplexne upravuje problematiku živností, je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákona” alebo „zákon”). Jeho hlavným účelom je stanoviť podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním.

Čo je možné rozumieť pod pojmom živnosť, je stanovené v úvodných ustanoveniach zákona. Podľa ustanovenia § 2 sa pod pojmom živnosť rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu, a za podmienok ustanovených týmto zákonom. V ustanovení § 3 zákona