dnes je 9.6.2023

Input:

Živnostenský register

19.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.07.1.1 Živnostenský register

Mgr. Jana Takáčová

Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register”). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon”), konkrétne Hlava VI tohto zákona. Výpis zo živnostenského registra je jedným z preukazov živnostenského oprávnenia a podnikateľ ním tak dokazuje, že má oprávnenie podnikať v určitej oblasti.

Podľa tohto zákona predstavuje živnostenský register súbor zákonom určených údajov o podnikateľoch, pričom tieto údaje do registra zapisujú okresné úrady prostredníctvom informačného systému živnostenského podnikania, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Aké konkrétne údaje sa do registra zapisujú stanovuje

Najnovšie články
viac článkov