dnes je 27.5.2024

Input:

Žiadosť o registráciu platiteľa DPH

16.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.1.2 Žiadosť o registráciu platiteľa DPH

Ing. Ivana Glazelová

Povinná registrácia


Podnikateľ začal podnikať 10. februára pričom už v mesiaci JÚL dosiahol obrat pre povinnú registráciu (povinná registrácia je od výšky 49 790 EUR za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov), a to dosiahol obrat vo výške 51 200 EUR, v mesiaci jún mal podnikateľ obrat iba 48 tis. EUR. Do kedy je podnikateľ povinný podať žiadosť o registráciu?

Riešenie: Podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takého miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 EUR, je povinná podať žiadosť daňovému úradu o registráciu pre DPH, a to do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po