dnes je 27.5.2024

Input:

Zdaňovanie príspevkov pre zamestnancov zo sociálneho fondu.

2.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.1.1 Zdaňovanie príspevkov pre zamestnancov zo sociálneho fondu.

Ing. Viera Mezeiová

Sociálny fond

Podľa ZSF sociálny fond (SF) tvoria zamestnávatelia podľa § 2 ods. 2 ZSF, t. j. :

  • - právnická osoba (obchodná spoločnosť, občianske združenie, obec...) so sídlom na území SR alebo 
  • - fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území SR (advokát, audítor...),

ktorá zamestnáva zamestnanca (zamestnávateľ) v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu (napr. colník, hasič, vojak...), bez ohľadu na počet ich zamestnancov.


1: Zvláštne postavenie môže mať spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o), podľa toho, či má alebo nemá so svojou spoločnosťou uzatvorený pracovný pomer. Spoločník s. r. o., ktorý poberá príjmy za prácu pre spoločnosť, je na daňové účely zamestnancom a jeho príjmy za prácu pre spoločnosť sú príjmami zo závislej