dnes je 26.2.2024

Input:

Zdaňovanie podielov na zisku, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku vyplatených fyzickej osobe - daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.7 Zdaňovanie podielov na zisku, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku vyplatených fyzickej osobe – daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou

Ing. Marcela Prajová

Podľa ust. § 3 ods. 1 písm. e) ZDP je predmetom dane:

 podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie:

 osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo

 členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,

pričom za podiel na zisku (dividendu) sa považuje aj:

 príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej boli predtým zvýšené zo zisku po zdanení,

 výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol