dnes je 15.4.2024

Input:

Zdaňovanie podielov na zisku, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku vyplatených fyzickej osobe - daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou

9.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.11 Zdaňovanie podielov na zisku, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku vyplatených fyzickej osobe – daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou

Ing. Marcela Prajová

Ustanovenie § 3 ods. 1 ZDP, v ktorom je vymedzený predmet dane fyzickej osoby sa s účinnosťou od 01.01.2017 doplnilo o nové písmeno e), podľa ktorého predmetom dane je:

• podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie:

- osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo

- členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,

• podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,

• vyrovnací podiel,

• podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému