dnes je 17.4.2024

Input:

Zdaňovacie obdobie

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.9 Zdaňovacie obdobie

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac. Štvrťročné zdaňovacie obdobie si môže zvoliť platiteľ dane, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 77 ods. 2 ZDPH. Platitelia dane registrovaní od 1. 10. 2012 musia mať najmenej 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po registrácii mesačné zdaňovacie obdobie.

Pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok sa môže platiteľ dane rozhodnúť, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur. V prípade, že platiteľ dane v prebiehajúcom kalendárnom štvrťroku prekročí obrat 100 000 eur, od nasledujúceho mesiaca musí uplatňovať mesačné zdaňovacie obdobie.

Platiteľ dane je registrovaný pre DPH 1. 11. 2018, má mesačné zdaňovacie obdobie (§