dnes je 20.4.2024

Input:

Zdanenie príjmu FO z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2017

14.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.2.3 Zdanenie príjmu FO z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2017

Ing. Monika Ziškayová


Dôchodca poberá starobný dôchodok 400 € mesačne a prenajímal v roku 2017 garáž vo svojom rodinnom dome, v ktorom býva, za sumu 80 € mesačne. Koľko zaplatí na dani z príjmov a príp. aké ďalšie výdavky si môže uplatniť, v akom pomere v daňovom priznaní?

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti na základe uzavretej nájomnej zmluvy, pričom nejde o prenájom nehnuteľnosti vykonávaný na základe živnostenského oprávnenia, je považovaný za príjem podliehajúci dani, ktorý je potrebné priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby.

Daňovník je povinný podať daňové priznanie v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (t. j. aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku