dnes je 20.4.2024

Input:

Zdanenie nepeňažných plnení zamestnancov v roku 2017

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.11.1.2 Zdanenie nepeňažných plnení zamestnancov v roku 2017

Ing. Viera Mezeiová

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) upravuje zdanenie nielen peňažných, ale aj nepeňažných príjmov.

Ocenenie nepeňažného príjmu môžeme vykonať podľa ZDP v zásade dvoma spôsobmi:

  1. Všeobecným postupom - príjmom aj nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia [§ 2 písm. c) ZDP].
  2. Podľa ZDP – ocenenie nepeňažného príjmu plynúceho zamestnancovi z používania motorového vozidla aj na súkromné účely, ocenenie nepeňažného príjmu tzv. „brutáciou” (§ 5 ods. 3 ZDP).

Zdanenie nepeňažného príjmu zamestnancov v oblasti zdravotníctva

Nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od