dnes je 27.2.2024

Input:

Zdanenie miezd

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5.5 Zdanenie miezd

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová

Pri vyplácaní príjmov zo závislej činnosti (PZČ) vznikne zamestnávateľovi povinnosť už v priebehu roka zrážať z nich preddavok na daň. Ešte predtým je potrebné, aby sa registroval na svojom miestne príslušnom daňovom úrade, najneskôr v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. (Ak táto osoba je už registrovaná ako podnikateľský subjekt, je povinná, na účel vykonania zmien v registrácii, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane.)

Od 1. 1. 2012 už organizačná jednotka fyzickej alebo právnickej osoby nemôže byť registrovaná ako platiteľ dane.

Vyhlásenie na zdanenie príjmov