dnes je 17.4.2024

Input:

Zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom od 1.1.2020

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.64 Zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Zmena sa týka týchto ustanovení ZDP:

[ § 36 ods. 6, § 37 ods. 7 prvá veta, § 38 ods. 1, § 39 ods. 16 ]

Významným zjednodušením predovšetkým administratívnej náročnosti je zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa umožňuje:

  • zamestnancovi nahlasovať zmenu podmienok, ktoré majú vplyv na uplatňovanie nároku na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka okrem listinnej aj elektronickou formou, a to po vzájomnej dohode so zamestnávateľom. Zamestnávateľ môže prijať interné opatrenia, že pri výplate bude zamestnanca na to nejakým spôsobom upozorňovať (napr. uvedie text vo výplatnej páske, pri elektronickom doručení e-mailom, pri