dnes je 17.4.2024

Input:

Záväzky z obchodného styku a ich účtovanie

15.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1.4 Záväzky z obchodného styku a ich účtovanie

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Záväzkami z obchodného styku rozumieme také záväzky, ktoré vznikajú z dodávok výrobkov, tovarov, prác a služieb vykonávaných v rámci predmetu činnosti podnikateľa FO. Medzi záväzky z obchodného styku patria aj prijaté uznané reklamácie a prijaté preddavky.

Záväzky z obchodného styku sú preukázané zvyčajne dodávateľskými faktúrami, obchodnými zmluvami alebo daňovými dokladmi, ak je podnikateľ platiteľom DPH. Do doby zaplatenia sú evidované v knihe záväzkov. Úhrady záväzkov sú výdavkami v okamihu zaplatenia. Či ide o výdavok daňovo uznateľný závisí od vecného obsahu prijatého plnenia, ktorého sa záväzok dotýka.


Podnikateľovi R. Mokrému (neplatiteľovi DPH), ktorého predmetom činnosti sú servisné a opravárenské práce, vznikli počas mesiaca august aj tieto