dnes je 17.4.2024

Input:

Záväzky - právna úprava

10.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1 Záväzky

prof. Ing. Anna Baštincová

Csc.

5.9.1.1 Záväzky - právna úprava

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Záväzok z právneho hľadiska znamená niečo splniť, niečo dať, niečoho sa zriecť alebo niečo strpieť. Na účely účtovníctva sú záväzky definované v zákone o účtovníctve v § 2 ods. 4 písm. b) ZOÚ ako existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28 ZOÚ a vykazuje sa v účtovnej závierke vo výkaze o majetku a záväzkoch.

Základná právna úprava vzniku a zániku záväzkov ako aj nakladania so záväzkami je v Občianskom a Obchodnom zákonníku. Podľa vecnej podstaty upravujú záväzky aj iné hmotno právne predpisy, napr. Zákonník práce a súvisiace predpisy, predpisy zdravotného a sociálneho poistenia, daňové