dnes je 20.5.2024

Input:

Zaradenie majetku do podnikania z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov SZČO v roku 2019

20.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.1.2 Zaradenie majetku do podnikania z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov SZČO v roku 2019

Ing. Viera Mezeiová

Pri vykazovaní základu dane u fyzickej osoby podnikateľa (SZČO) je dôležité, čo všetko mu správca dane v intenciách zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. uzná (umožní) zahrnúť do daňovo uznaných výdavkov. V príspevku sa budeme venovať len niektorým otázkam, pretože okruh výdavkov je rozmanitý a je spojený so špecializáciou v každej činnosti, s ktorou súvisia.

Podľa § 2 ZDP daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka (§ 6 ods. 11 ZDP), pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je