dnes je 20.4.2024

Input:

Započítavanie doby materskej a rodičovskej dovolenky a výkon práce v roku 2017

9.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.19.2.1 Započítavanie doby materskej a rodičovskej dovolenky a výkon práce v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Ako je to v prípade započítania praxe v čase, keď sa fyzická osoba ku dňu nástupu do zamestnania osobne a celodenne starala o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom do 7 rokov veku (v našom prípade je to obdobie od 13. 11. 2011 do 31. 08. 2017 - začiatok materskej a následne rodičovskej dovolenky a po troch rokoch fyzická osoba pokračovala v predĺženej rodičovskej dovolenke s dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom).

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Z vášho popisu nie je celkom zrejmé, čo sa pýtate. Pravdepodobne vyžadujete informáciu o tom, či sa čas strávený na MD, RD počíta ako výkon práce na pracovnoprávne účely.

Uvedené upravuje §