dnes je 8.6.2023

Input:

Zápočet pohľadávok a záväzkov

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.9 Zápočet pohľadávok a záväzkov

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Základná právna úprava zápočtu pohľadávok a záväzkov je v § 580 až § 581 OZ (Občianskeho zákonníka). Nutnou podmienkou na to, aby išlo o pohľadávky rovnakého druhu, musí byť plnenie rovnakého druhu, napr. peňažné. Dôvod vzniku a povaha pohľadávky môžu byť rozdielne.

Pri započítaní pohľadávky dochádza k zániku pohľadávok v okamihu, kedy sa spolu stretli splatné pohľadávky. Okamihom stretu je deň splatnosti pohľadávky neskôr splatnej. Obchodný zákonník rieši započítanie pohľadávok a záväzkov v § 358 až § 364 ObchZ.

Zmluva o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov vyžaduje písomnú formu. Pohľadávky v nej musia byť riadne určené, vyčíslené a zdokladované. Deň, ku ktorému sa pohľadávky započítavajú, by mal byť v zmluve uvedený. Ak dátum zápočtu uvedený nie je, možno použiť

Najnovšie články
viac článkov