dnes je 29.5.2024

Input:

Zamestnávanie zamestnanca s osvedčením "Slovák žijúci v zahraničí"

12.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.13.1.1 Zamestnávanie zamestnanca s osvedčením „Slovák žijúci v zahraničí”

PaeDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky, ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí. U štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý disponuje osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí, sa nevyžaduje ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a nevyžaduje sa ani povolenie na zamestnanie. Takéhoto zamestnanca môže zamestnávateľ zamestnávať aj formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce § 223 a