dnes je 27.5.2024

Input:

Zamestnávanie starobného dôchodcu - povinnosti zamestnávateľa v roku 2018

29.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.20.1.1 Zamestnávanie starobného dôchodcu – povinnosti zamestnávateľa v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová

Nárok na starobný dôchodok má fyzická osoba, ktorá podľa § 65 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení získala najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dovŕšila dôchodkový vek. Splnenie týchto zákonných podmienok oprávňuje zamestnanca požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne o priznanie starobného dôchodku. Priznanie starobného dôchodku trvanie pracovného pomeru zamestnanca neovplyvňuje. Ak zamestnanec požiada Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku a Sociálna poisťovňa žiadosti vyhovie, pracovný pomer zamestnanca nekončí. Poberanie starobného dôchodku nie je platným dôvodom na skončenie pracovného pomeru. Starobný dôchodca môže poberať dôchodok a naďalej pokračovať vo výkone práce podľa platnej pracovnej zmluvy.

1.