dnes je 30.5.2024

Input:

Zamestnávanie cudzinca v roku 2020

28.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.16.2.1 Zamestnávanie cudzinca v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Budúci zamestnávateľ vydal cudzincovi prísľub na zamestnanie. Cudzinec podal žiadosť o udelenie pobytu za účelom zamestnania na príslušnom oddelení CP. Príslušný UPSVaR vydal súhlasné stanovisko. CP schválila pobyt. Cudzincovi bol doručený pobytový preukaz za účelom zamestnania. V praxi sa stáva, že dodatočné údaje dôjdu neskôr poštou. Môže zamestnávateľ následne zamestnať cudzinca s vydaným pobytovým preukazom za účelom zamestnania alebo čaká aj za predložením dodatočných údajov?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 21 ods.1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov zamestnávateľ môže zamestnať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

  • je držiteľom modrej karty Európskej