dnes je 20.5.2024

Input:

Zálohové platby v jednoduchom účtovníctve v roku 2020

19.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.1 Zálohové platby v jednoduchom účtovníctve v roku 2020

Ing. Ján Mintál

V podnikateľskej praxi sa možno bežne stretnúť s určitou formou predfaktúr, ktoré sa vystavujú pred dodaním tovaru či služby, pričom ich úlohou je slúžiť ako zabezpečovací nástroj na zaplatenie dodávky. Označujú sa ako zálohové faktúry, preddavkové faktúry, tzv. „proforma“ faktúry resp. predfaktúry. Všetky tieto spomínané doklady sú však nedaňovými dokladmi, pretože neobsahujú údaje podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH“).

V rámci jednoduchého účtovníctva, ktoré je založené na tzv. hotovostnom princípe, príjmy a výdavky účtuje účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu. Uvedené konštatovanie vyplýva z poslednej vety ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej iba „zákon o