dnes je 30.5.2024

Input:

Zálohové platby v jednoduchom účtovníctve

28.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.1.1 Zálohové platby v jednoduchom účtovníctve

Ing. Ján Mintál

V podnikateľskej praxi sa možno bežne stretnúť s určitou formou predfaktúr, ktoré sa vystavujú pred dodaním tovaru či služby, pričom ich úlohou je slúžiť ako zabezpečovací nástroj na zaplatenie dodávky. Označujú sa ako zálohové faktúry, preddavkové faktúry, tzv. „proforma” faktúry resp. predfaktúry. Všetky tieto spomínané doklady sú však nedaňovými dokladmi, pretože neobsahujú údaje podľa § 74 ZDPH zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH”).

V rámci jednoduchého účtovníctva, ktoré je založené na tzv. hotovostnom princípe, príjmy a výdavky účtuje účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu. Uvedené konštatovanie vyplýva z poslednej vety ustanovenia § 3 ods.2 ZoÚ zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve”).

Pri