dnes je 27.5.2024

Input:

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie fyzických osôb a SZČO v roku 2019

16.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.1 Zákonné sociálne a zdravotné poistenie fyzických osôb a SZČO v roku 2019

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Verejné zdravotné poistenie a zákonné sociálne poistenie má predovšetkým charakter povinného poistenia fyzických osôb a je upravované právnymi normami SR takto:

vznik, zánik, prerušenie, vylúčenie povinnosti byť poistený, charakteristika poistených osôb, kategórie poistencov, povinnosti poistencov, vymeriavací základ, spôsob výpočtu, platenia a odvádzania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, ako aj vyčíslenie doplatku poistenia v ročnom zúčtovaní verejného zdravotného poistenia, spôsob použitia vybraného poistenia a ďalšie súvisiace otázky v súvislosti s verejným zdravotným poistením vo vzťahu k Verejným zdravotným poisťovniam upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.