dnes je 30.5.2024

Input:

Zákon o DPH v Slovenskej republike v roku 2017

14.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.1.3 Zákon o DPH v Slovenskej republike v roku 2017

Ing. Monika Ziškayová

Komplexná slovenská právna úprava dane z pridanej hodnoty je obsiahnutá v zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”), ktorý nadobudol účinnosť dňom vstupu SR do Európskej únie (1.5.2004). Zákon o DPH bol už niekoľkokrát novelizovaný, čím sa dopĺňali a stále dopĺňajú a upresňujú niektoré ustanovenia zákona.

Podľa ustanovení zákona o DPH postupuje zdaniteľná osoba, ktorá získa postavenie platiteľa DPH, t.j. má povinnosť odvádzať daň zo svojich dodávok tovarov a služieb a zároveň má právo na odpočítanie dane pri zdaniteľných obchodoch.

Povinnosti podľa zákona o DPH majú aj:

  • - nadobúdatelia, ktorí nadobúdajú tovary z iných členských štátov v tuzemsku,
  • - zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z alebo do iného členského štátu, pri