dnes je 22.2.2024

Input:

Zákon o dani z príjmov a medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

23.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.1 Zákon o dani z príjmov a medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Ing. Ida Gelatová; Ing. Ľudmila Hámošová, Ing. Peter Horniaček

Daň z príjmov fyzickej osoby, spôsob platenia a vyberania dane upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p (ďalej len „ZDP”). Pri posudzovaní zdaniteľnosti konkrétneho príjmu zo zahraničia je potrebné neustále mať na pamäti skutočnosť, že ZDP ustanovil nadradenosť medzinárodných zmlúv nad ustanoveniami zákona samotného za podmienok ustanovených v § 1 ods. 2ZDP.

Nadradenosť medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluvy o ZDZ”) nad vnútroštátnym daňovým zákonom znamená, že zmluva má vyššiu právnu silu ako ZDP. Takáto zmluva určuje hranice platnosti ZDP a môže mať za následok vylúčenie postupu podľa daňového zákona, resp. jeho