dnes je 15.4.2024

Input:

Základné zásady účtovania DPH

23.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.5.1 Základné zásady účtovania DPH

Ing. Júlia Kasalová Csc.; Prof. Ing. Anna Baštincová Csc.; Ing. Peter Horniaček

Všeobecne pre účtovanie DPH platí zásada, že táto daň ako nepriama daň nemôže ovplyvniť výsledok hospodárenia a ani majetok podnikateľa. Táto zásada sa však týka len platiteľov DPH. V jednoduchom účtovníctve, ktoré je podriadené zákonu o dani z príjmov, sa tiež uplatňuje tento princíp. To znamená, že DPH nemôže ovplyvniť ani príjmy, ani výdavky ovplyvňujúce základ dane z príjmov, ktoré sa účtujú v účtovnej knihe peňažný denník.

Uvedené zásady neplatia pre neplatiteľov DPH. Neplatiteľom DPH nevzniká povinnosť zdaniť touto daňou dodávky tovaru a služieb pri ich predaji, preto nemajú nárok ani na jej odpočítanie pri ich obstaraní od platiteľa DPH. U neplatiteľov je DPH súčasťou obstarávacej ceny nakupovaného majetku (t. j.