dnes je 27.5.2024

Input:

Základ pre výpočet sumy príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2018

15.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.19.2.2 Základ pre výpočet sumy príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová


Pokiaľ ide o zamestnancov a zabezpečenie ich stravovania formou stravných poukážok, postupuje sa pri daňových výdavkoch podľa ustanovenia bodu 5 v § 19 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom sa zákon odvoláva na ustanovenie § 152 ZP. Podľa § 152 ods. 3 ZP zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa aktuálneho opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Nakupujeme stravné od platiteľa DPH (stravovanie v jedálni dodávateľa, kt. nám fakturuje 1 obed:

3,05+0,61=3,66eur s DPH). Aj naša firma je platca DPH.

Otázka:

Z čoho počítať 55% ? Zo skutočnej