dnes je 26.2.2024

Input:

Základ dane pri dodaní služby na osobnú spotrebu platiteľa v roku 2024

22.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.2.3 Základ dane pri dodaní služby na osobnú spotrebu platiteľa v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ pôsobiaci v oblasti stavebnej činnosti – platiteľ DPH, opravil strechu na svojom rodinnom dome. Na opravu strechy použil materiál – krytinu a dosky, pracovnú silu svojej firmy, dodal lešenie a zabezpečil dopravu materiálu. Čo tvorí v takomto prípade základ dane na účely DPH?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Stanovisko:

Základom dane pri dodaní služby na osobnú spotrebu seba alebo svojich zamestnancov, alebo ak je služba dodaná bezodplatne, alebo službu použije na účel iný ako podnikanie, sú v zmysle zákona o DPH náklady na službu. Aj poskytnutie práva užívať hmotný  majetok, t. j. hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec za protihodnotu sa považuje za poskytnutie služby. Z ustanovení  zákona o DPH