dnes je 30.5.2024

Input:

Zákaz výpovede a PN v roku 2019

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.2.1 Zákaz výpovede a PN v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Zamestnancovi bola doručená výpoveď v zmysle § 63, ods. 1 písm. b) ZP dňa 13. 2. 2019. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby dňa 31. 5. 2019.

Zamestnanec sa však stal práceneschopným 14. 2. 2019, čiže pred začiatkom plynutia výpovednej doby. Kedy v tomto prípade skončí pracovný pomer, ak by PN zamestnanca skončila napr. 30. 4. 2019?

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”),

Pohľad autora na problematiku:

V niektorých životných situáciách by zamestnanec mohol následky výpovede pociťovať obzvlášť tiesnivo a preto požíva v tom čase zákonnú garanciu ochrany pred výpoveďou. Pretože ide o ochranu zamestnanca pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa, je prípustné, aby sa aj počas ochrannej doby mohol pracovný pomer ukončiť ostatnými spôsobmi. Nemožno preto hovoriť