dnes je 20.5.2024

Input:

Zahraničná pracovná cesta v roku 2019

17.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.1 Zahraničná pracovná cesta v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová

Pri vyslaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu je zamestnávateľ v zmysle § 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradach v znení neskorších predpisov povinný písomne určiť:

  • miesto nástupu na zahraničnú pracovnú cestu,

  • miesto výkonu práce v zahraničí,

  • čas trvania zahraničnej pracovnej cesty,

  • spôsob dopravy na zahraničnú pracovnú cestu,

  • miesto skončenia zahraničnej pracovnej cesty,

  • môže dohodnúť prerušenie zahraničnej pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca pred alebo po skončení výkonu práce,

  • môže určiť aj ďalšie podmienky zahraničnej pracovnej cesty.

Podmienky zahraničnej pracovnej cesty môže zamestnávateľ v prípade potreby určiť:

  • samostatne pre každú zahraničnú pracovnú cestu,

  • jedným rozhodnutím pre viacero zamestnancov,

  • jedným rozhodnutím na viacero zahraničných pracovných ciest zamestnanca.