dnes je 22.2.2024

Input:

Vznik daňovej povinnosti

28.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.4 Vznik daňovej povinnosti

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Určenie vzniku daňovej povinnosti je dôležité predovšetkým z dôvodu vysporiadania dane v zákonom stanovenej lehote. Vznik daňovej povinnosti rozlišuje ZDPH v nadväznosti na jednotlivé typy zdaniteľných obchodov.

Pri dodaní tovaru vzniká daňová povinnosť dňom dodania tovaru, pričom deň dodania tovaru je deň, kedy kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník.

Pri dodaní nehnuteľnosti vzniká daňová povinnosť dňom odovzdania nehnuteľnosti, ak je skorší ako deň zápisu do katastra, pri dodaní stavby vzniká daňová povinnosť v deň odovzdania stavby.

Daňová povinnosť pri dodaní služby vzniká dňom jej dodania, v praxi ho môžeme určiť ako deň, kedy je poskytnutie služby ukončené. Ak sa služba poskytuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za