dnes je 27.2.2024

Input:

Vyživované dieťa

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.2 Vyživované dieťa

Ing. Marcela Prajová

Daňový bonus možno uplatniť na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosť nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.

Domácnosť je definovaná v § 115 OZ Občianskeho zákonníka a podmienkou existencie domácnosti nie je rovnaký trvalý pobyt osôb, ktoré ju tvoria.

Vyživovaným dieťaťom je:

• vlastné dieťa;


Manželia sú rozvedení, ale naďalej žijú v spoločnej domácnosti. Dieťa bolo rozhodnutím súdu zverené do starostlivosti matky a otcovi uložil súd povinnosť platiť výživné, ktoré aj platí. Keďže matka dieťaťa je nezamestnaná a nemôže si uplatniť daňový bonus, chce si daňový bonus uplatniť otec dieťaťa. Hoci bolo dieťa zverené do starostlivosti matky, vo vzťahu k otcovi ide stále o vlastné dieťa daňovníka, ktoré s otcom žije v domácnosti, a preto má otec za predpokladu splnenia ostatných podmienok nárok na uplatnenie daňového