dnes je 27.5.2024

Input:

Využívanie požičaného motorového vozidla na podnikateľské účely

24.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.2.2 Využívanie požičaného motorového vozidla na podnikateľské účely

Ing. Katarína Biňasová


Môže živnostník, ktorý si požičia auto od svojej sestry na pracovnú cestu, dať do nákladov pohonné hmoty a základnú náhradu za km?

V súlade s ust. § 19 ods. 2 písm. e) ZDP č. 595/2003 Z. .z. o  dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) ak daňovník v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva využije na cestovanie  vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku,  daňovými výdavkami sú výdavky (náklady)

1. do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, a len, ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, uplatní aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy