dnes je 27.9.2023

Input:

Výška dosiahnutého zdaniteľného príjmu

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.3 Výška dosiahnutého zdaniteľného príjmu

Ing. Marcela Prajová

Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti môže uplatniť len ten daňovník, ktorý v zdaňovacom období roku 2019:

dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 120,00 € (šesť násobok minimálnej mzdy), alebo

• dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 120,00 € (šesť násobok minimálnej mzdy) a vykázal z týchto príjmov základ dane (čiastkový základ dane).


Daňovník – živnostník dosiahol v roku 2019 zdaniteľné príjmy zo živnosti [ § 6 ods. 1 písm. b) ZDP ] v sume 10 000,00 €, k týmto príjmom si uplatnil daňové výdavky v sume 10 500,00 € a vykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania v sume 500,00 €. Daňovník nemá nárok na uplatnenie daňového bonusu, hoci dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 ZDP v sume vyššej ako 3 120,00 €, pretože z