dnes je 30.5.2024

Input:

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve

21.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.1.2 Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve

Ing. Monika Ziškayová

Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od vymáhania neuhradených pohľadávok?

Splatnosť a premlčanie pohľadávky

Splatnosť pohľadávky je vyjadrená dobou dohodnutou v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa má pohľadávka splatiť.

Pohľadávka môže zaniknúť napr.:

  • uskutočnením peňažného alebo vecného plnenia v prospech veriteľa,

  • postúpením,

  • odpisom,

  • odstúpením od zmluvy,

  • uplynutím lehoty.

Premlčanie znamená uplynutie času stanoveného v zákone na vykonanie práva, čo má za následok zánik súdnej vymáhateľnosti premlčaného práva.

Premlčacia doba je definovaná pre rôzne práva rôznym spôsobom.

Štandardná premlčacia doba je podľa Občianskeho zákonníka trojročná a začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo po prvý krát vykonať (keď sa právo mohlo uplatniť na súde).

Všeobecná  premlčacia doba  u