dnes je 15.4.2024

Input:

Vyradenie automobilu u SZČO

3.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.6 Vyradenie automobilu u SZČO

Ing. Ján Mintál

Dôvodom vyradenia automobilu z obchodného majetku samostatne zárobkovo činnej osoby (ďalej iba „SZČO”) je v praxi najčastejšie jeho predaj, vznik škody či jeho preradenie do osobného majetku. Samozrejme, že SZČO môže automobil aj darovať.

Predaj automobilu

Pri predaji osobného automobilu, ktorý je súčasťou obchodného majetku SZČO, nie je možné v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”) daňovo uplatniť jeho daňovú zostatkovú cenu v plnej výške – t.j. bez obmedzenia vzhľadom k predajnej cene. Daňovým výdavkom je totiž na základe spomínaného ustanovenia zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom okrem zostatkovej ceny osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2.


Podnikateľ