dnes je 13.4.2024

Input:

Výpovedná doba v roku 2017

25.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.2.5 Výpovedná doba v roku 2017

JUDr. Vladimír Minčič PhD.


Je možné vo výpovedi pre zamestnanca danej zamestnávateľom uvádzať dlhšiu výpovednú dobu, ako je ustanovená v zákonníku práce? Ide o situáciu keď zamestnávateľ doručí výpoveď zamestnancovi do 31.01.2017, zamestnanec má nárok podľa zákonníka práce na výpovednú dobu najmenej 2 mesiace, t.j. výpovedná doba by teda skončila 31.03.2017. Zamestnávateľ by chcel predĺžiť túto výpovednú dobu do 13.04.2017. Bolo by takéto predĺženie porušením zákona?

Zamestnávateľ nemôže svojvoľne predlžovať jednostranne dĺžku výpovednej doby.

Výpovednú dobu je možné predĺžiť jedine na základe dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom a to tak, že sa zmení pracovná zmluva prostredníctvom dodatku k pracovnej zmluve.