dnes je 26.2.2024

Input:

Výpoveď zamestnankyni na rodičovskej dovolenke z dôvodu zrušenia zamestnávateľa a nároku na odstupné v roku 2018

19.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.2.2 Výpoveď zamestnankyni na rodičovskej dovolenke z dôvodu zrušenia zamestnávateľa a nároku na odstupné v roku 2018

JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.


Zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke do 3 rokov dieťaťa, RD končí v r. 2019. Zamestnávateľ s ňou skončil pracovný pomer výpoveďou z dôvodu zrušenia zamestnávateľa v zmysle § 63 ods. 1 písm. a/ ZP. Zamestnávateľ sa ruší k 31. 01. 2018. Zamestnankyňa bola zamestnaná od 01.02.2014.

Podľa ZP by mala nárok na 2 mesačnú výpovednú dobu a 1 mesačné odstupné. Moja otázka znie: Má dostať od zamestnávateľa preplatenie náhrady mzdy za 02 a 03/18, keď mala nárok na výpovednú dobu, aj keď je na rodičovskej dovolenke? Alebo sa to berie, že keď je na rodičovskej dovolenke, tak na preplatenie výpovednej doby nemá nárok? Odstupné, príp. nevyčerpanú dovolenku jej