dnes je 27.5.2024

Input:

Výpoveď zamestnanca z organizačných dôvodov

3.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.2.4 Výpoveď zamestnanca z organizačných dôvodov

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Môžem prepustiť zamestnanca z organizačných dôvodov a vziať toho istého späť aj skôr ako za 2 mesiace, ak sa situácia zlepší?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 61 ZP

Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP, nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.

Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním, treba urobiť písomne.

§ 63 ods. 1 písm. b) ZP

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu, ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom