dnes je 29.5.2024

Input:

Výpoveď pre zdravotnú nespôsobilosť zamestnanca v roku 2019

19.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.2.3 Výpoveď pre zdravotnú nespôsobilosť zamestnanca v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Zamestnávateľ chce skončiť pracovný pomer so zamestnancom podľa § 63 ods. 1 c). Zamestnanec priniesol potvrdenie od lekára, podľa ktorého nie je spôsobilý na výkon práce. Zamestnanec požaduje skončiť PP po skončení jeho ročnej PN. Tá by mala končiť 23. 5. 2019. Môžeme k tomuto dátumu napísať výpoveď, alebo zamestnanec musí aspoň na jeden deň nastúpiť do práce a dať výpoveď k 24. 5. 2019? Zamestnanec pracuje v spoločnosti 10 rokov, aká je výpovedná lehota a aká je výška odstupného?

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”),

Pohľad autora na problematiku:

Ak zamestnanca, ktorý predloží lekársky posudok (a nie len „obyčajné” potvrdenie od lekára), v ktorom bude uvedené, že vzhľadom na svoj zdravotný stav stratil