dnes je 17.4.2024

Input:

Výpočet dane z príjmov fyzických osôb

9.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7 Výpočet dane z príjmov fyzických osôb

Ing. Jana Kušnírová PhD.; Ing. Viera Mezeiová

Daň z príjmov fyzických osôb sa vypočíta zo základu dane vynásobením sadzbou dane 19 %, alebo 25% podľa § 15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Základ dane sa zistí ako súčet:

1.čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane,

2. čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP a

3. čiastkového základu dane z príjmov podľa § 8 ZDP.


Od roku 2016 sú príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP), z ktorých sa daň nevyberá zrážkou, zdaňované spôsobom osobitného ZD sadzbou 19 %. Bol zmenený aj názov ustanovenia: „Osobitný základ dane z kapitálového majetku”. To znamená, že ZD z príjmov z kapitálového majetku sa do celkového ZD daňovníka nezahrnuje (tieto príjmy sa zdaňujú osobitne