dnes je 27.2.2024

Input:

Výpočet čistej" mzdy zamestnanca v roku 2019

24.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5.9 Výpočet „čistej” mzdy zamestnanca v roku 2019

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová


Zamestnanec (v produktívnom veku) pracuje na základe pracovného pomeru. Má podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov za účelom uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane. Hrubý príjem (mzda + prípadné ďalšie druhy príjmov zo závislej činnosti) za mesiac je 420 €.

Poistné z príjmu zamestnanca, ktorý celý tvorí vymeriavací základ (420 €), zamestnávateľ zrazí vo výške 56,28 €. Ide o poistné:

  • do Sociálnej poisťovne spolu vo výške 39,48 €,

  • do zdravotnej poisťovne 4 % z 420 = 16,80 €.

  • Hrubý príjem 420 €

  • Poistné − 56,28 €

  • Čiastkový základ dane 363,72 €

  • NČZD D − 316,94 €

  • Zdaniteľná mzda 46,78 €

  • Preddavok na daň (19 %) - 8,89 €

  • Čistá mzda 354,83 € (420 − 56,28 − 8,89)

Zdanenie príjmu zamestnanca:

Predpokladajme, že by si tento zamestnanec