dnes je 27.9.2023

Input:

Vylúčenie dvojitého zdanenia príjmov podľa medzinárodných zmlúv a zákona o dani z príjmov

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.3.2 Vylúčenie dvojitého zdanenia príjmov podľa medzinárodných zmlúv a zákona o dani z príjmov

Ing. Ida Gelatová, Ing. Ľudmila Hámošová, Ing. Viera Mezeiová

Základná úprava eliminácie dvojitého zdanenia je uvedená v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia (ZDZ), ktorá sa nachádza - obvykle v článku 23 - Vylúčenie dvojitého zdanenia napríklad (zmluva s ČR čl. 22). V tomto článku je vymedzená príslušná metóda, ale presný postup upravuje vnútroštátny predpis, u nás konkrétne § 45 ZDP.

Ak zmluva o ZDZ s príslušným štátom nie je uzavretá, postupuje sa výlučne podľa § 45 ZDP. Podľa zmlúv o ZDZ, ktoré má uzavreté SR a v súlade so ZDP sa na vylúčenie dvojitého zdanenia používajú metódy:

  • zápočtu dane alebo

  • metóda vyňatia príjmov.

Ak podľa § 45 ZDP daňovníkovi plynú príjmy zo štátu, s ktorým SR má