dnes je 26.9.2020

Input:

Výhody a nevýhody živnosti

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11 Výhody a nevýhody živnosti

Mgr. Jana Takáčová

Pred štartom podnikania si každá fyzická osoba musí do detailov premyslieť, ktorá z foriem podnikania, ktoré mu slovenská legislatíva ponúka, mu svojimi prvkami vyhovuje najviac a spĺňa tak jeho predstavy. V nasledujúcom texte vám prinášame prehľad základných výhod a nevýhod samostatne zárobkovej činnosti ako jednej z najrozšírenejšej foriem podnikania na Slovensku.

Výhody:

1. Pre niektorých je kľúčovou výhodou prevádzkovania živnosti jej rýchle a administratívne nenáročné založenie. Na jej vytvorenie je totiž potrebné iba ohlásenie živnosti, ktoré je možné vykonať osobne alebo elektronicky a zaplatiť správny poplatok. Pri osobnom podaní žiadosti sa všetko vybaví na jednom mieste a osoba môže do niekoľkých dní začať podnikať. V súčasnosti pretrvávajúcom trende elektronizácie verejnej správy je elektronickom ohlásení živnosti znížená výška správnych poplatkov na polovicu.

2. S rýchlym štartom podnikania úzko súvisia aj nízke počiatočné náklady, nakoľko založenie živnosti si nevyžaduje žiadny vklad ani nič podobné. Tak ako náklady na jej založenie, aj náklady na samotnú prevádzku živnosti sú oproti nákladom na prevádzku ostatných obchodných spoločností nižšie.

3. Samostatne zárobkovo činná osoba má možnosť sama sa rozhodnúť a zvoliť si založenie živnosti, no sloboda v rozhodovaní pretrváva aj počas celej doby podnikania, nakoľko o všetkom rozhoduje sám a nezávisle. Má plnú moc robiť všetky rozhodnutia týkajúce sa podnikania bez súhlasu ďalších spoločníkov, ktorých názory by mohli byť odlišné.

4. Počas prevádzkovania činnosti si podnikateľ necháva celý zisk a s nikým sa nedelí.

5. Dôležité sú aj možnosti týkajúce sa účtovníctva. Samostatne zárobkovo činná osoba si totiž môže sama vybrať zo sústavy účtovníctva a taktiež jej legislatíva ponúka možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov.

Nevýhody:

1. Najväčšou nevýhodou, ktorá zvykne väčšinu budúcich podnikateľov odradiť, živnosti je ručenie celým majetkom podnikateľa počas celej doby prevádzkovania živnosti. Do tohto majetku sa tak započítava aj majetok osobný, nie iba majetok spojený s podnikaním a exekútor môže siahnuť aj na majetok rodiny podnikateľa.

2. S prevádzkou ako aj so získavaním kapitálu na podnikanie nemá samostatne zárobkovo činnej osobe kto pomôcť. Ide o protiklad výhody samostatnosti rozhodovania a hospodárenia s majetkom a ziskom.

3. Hoci nejde

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk