dnes je 19.4.2024

Input:

Výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2 Výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov

Ing. Marcela Prajová

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, použije na zistenie základu dane ustanovenia § 17 – 29 ZDP.

Daňovník v tomto prípade vychádza pri zisťovaní základu dane:

• z rozdielu medzi príjmami a výdavkami – ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, alebo

• z výsledku hospodárenia – ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva.


Poznámka: Ak sa daňovník s príjmami z prenájmu a použitia diela a umeleckého výkonu rozhodne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva, aj keď táto povinnosť daňovníkovi nevyplýva z osobitných predpisov, je povinný týmto spôsobom postupovať počas celého zdaňovacieho obdobia.