dnes je 27.9.2023

Input:

Výdavky percentom z príjmov

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.1 Výdavky percentom z príjmov

Ing. Marcela Prajová

Daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý:

• nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo

• je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia,

sa v prípade, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže rozhodnúť a uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti najviac do výšky 20 000,00 € ročne. Nehľadiac na skutočnosť, či daňovník podnikal, alebo vykonával inú samostatnú zárobkovú činnosť celé zdaňovacie obdobie, alebo skončil, resp. začal podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatní výdavky vo výške 60 % z príjmov, maximálne 20 000,00 €. Ak daňovník uplatní percentuálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov,