dnes je 29.9.2020

Input:

Výdavky percentom z príjmov

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.1 Výdavky percentom z príjmov

Ing. Marcela Prajová

Daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý:

• nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo

• je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia,

sa v prípade, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže rozhodnúť a uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti najviac do výšky 20 000,00 € ročne. Nehľadiac na skutočnosť, či daňovník podnikal, alebo vykonával inú samostatnú zárobkovú činnosť celé zdaňovacie obdobie, alebo skončil, resp. začal podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatní výdavky vo výške 60 % z príjmov, maximálne 20 000,00 €. Ak daňovník uplatní percentuálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, dosiahol v príslušnom zdaňovacom období príjmy zo živosti vo výške 8 000,00 € a zaplatil povinné poistné a príspevky vo výške 1 000,00 €. Iné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období nedosiahol. Daňovník sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Výpočet základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP:

• Príjem = 8 000,00 €

• Výdavok = (8 000,00 € x 60% = 4 800,00 €) + 1 000,00 €

Základ dane = príjem – výdavok = 8 000,00 € – (4 800,00 € + 1 000,00 €) = 2 200,00 €


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, dosiahol v príslušnom zdaňovacom období príjmy zo živosti vo výške 36 000,00 € a zaplatil povinné poistné a príspevky vo výške 2 000,00 €. Iné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období nedosiahol. Daňovník sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Výpočet základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP:

• Príjem = 36 000,00 €

• Výdavok = [(36 000,00 € x 60% = 21 600,00 €) max 20 000,00 €] + 2 000,00 €

Základ dane = príjem – výdavok = 36 000,00 € – (20 000,00 € + 2 000,00 €) = 14 000,00 €


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, získal živnostenské oprávnenie v auguste 2019 a dosiahol v tomto zdaňovacom období príjmy zo živosti vo výške 10 000,00 €. Iné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období nedosiahol. Daňovník sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Výpočet základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP:

• Príjem = 10 000,00 €

• Výdavok = (10 000,00 € x 60% = 6 000,00 €)

Základ dane = príjem – výdavok = 10 000,00 € – 6 000,00 € = 4 000,00 €

Daňovník s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu, ktorý:

• nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo

• je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia,

sa v prípade, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže rozhodnúť a uplatniť výdavky vo výške 60 % z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu najviac do výšky 20 000,00 € ročne. Nehľadiac na skutočnosť, či daňovník poberal príjmy z použitia diela, alebo umeleckého výkonu celé zdaňovacie obdobie, alebo začal alebo prestal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatní výdavky vo výške 60 % z príjmov, maximálne 20 000,00 €. Ak daňovník uplatní výdavky percentom z príjmov, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka.


Daňovník poberal od začiatku roka 2019 príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu. Tieto príjmy prestal poberať v auguste 2019. V priebehu roka 2019 dosiahol príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu vo výške 10 000,00 €. Daňovník sa rozhodol, že pri vyčíslení základu dane uplatní výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP. Základ dane vyčísli nasledovne:

• Príjem = 10 000,00 €

• Výdavok = (10 000,00 € x 60% = 6 000,00 €)

Základ dane = príjem – výdavok = 10 000,00 € – 6 000,00 € = 4 000,00 €


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, dosiahol v príslušnom zdaňovacom období:

• príjmy zo živosti (§ 6 ods. 1 ZDP) vo výške 20 000,00 € a zaplatil povinné poistné a príspevky vo výške 2 500,00 €,

• príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP) vo výške 15 000,00 €.

Iné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období daňovník nedosiahol. Daňovník sa rozhodol pri obidvoch druhoch príjmov uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Výpočet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP:

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk