dnes je 30.5.2024

Input:

Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca zaradeného do I. kategórie v roku 2018

10.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.23.2.3 Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca zaradeného do I. kategórie v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová


Je zamestnávateľ povinný preplatiť vstupnú lekársku prehliadku, keď zamestnanec je zaradený do kategórie I. (administratívny pracovník). Podľa zákona 124/2006 Z. z. a 309/2007 Z. z. s doplnením zákona 355/2007 Z. z. zamestnávateľ je povinný preplatiť vstupnú lekársku prehliadku len v kategórii III. a IV. Keď sme to kedysi preplácali, daňový úrad nám tieto doklady nezobral, nakoľko neboli zamestnanci ešte v pracovnom pomere. Preto Vás prosím o radu, nakoľko náš zamestnanec sa nám vyhráža Inšpektorátom práce.

Odpoveď:

Zdravotný dohľad a lekárske preventívne prehliadky sa vykonávajú a poskytujú podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Podľa § 30e ods. 1 písm. c) uvedeného zákona sa posudzovanie zdravotnej