dnes je 27.5.2024

Input:

Všetko o prácach na dohody v roku 2017

13.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.1.2 Všetko o prácach na dohody v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Zamestnávatelia môžu na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer. Ide o tieto dohody:

  • dohoda o vykonaní práce,

  • dohoda o pracovnej činnosti,

  • dohoda o brigádnickej práci študenta.

Pre uvedené typy dohôd o prácach konaných mimo pracovný pomer platí, že nemôžu založiť pracovný pomer a práce vykonávané na ich právnom základe sa nevykonávajú v pracovnom pomere, ale ako z ich názvu vyplýva, mimo pracovného pomeru. Zamestnávatelia pri uvedených formách zamestnania musia mať na zreteli ich výnimočnosť a ojedinelosť. V žiadnom prípade by sa uzatváraním takýchto dohôd nemala obchádzať právna úprava pracovných pomerov, ktoré podľa § 1 ods. 3 Zákonníka práce (ZP) majú byť výlučným spôsobom pre výkon závislej práce.

Práca,